• export knowhow on local market level

    Interim management solutions for international business development, takeovers or restructuring. (500+ candidates) FAQ

Werkgroepen exportthema’s

ExportConnect organiseert voor de leden van het netwerk (deelnemende bedrijven) geregeld onderlinge werkgroepen (branche gerichte “round table” meetings) om elkaar onderling te informeren en kennis te delen over standpunten met betrekking tot een gekozen export thema.