Bedrijfsbezoeken

Voor leden onderling organiseren we bedrijfsbezoeken. Een lid is dan gastheer en laat zijn/haar colllega's het eigen bedrijf en de exportaanpak zien. Aangevuld met een presentatie over een actueel exportonderwerp of een business case discussie. Uitsluitend toegankelijk voor leden van ExportConnect, die niet tot de directe concurrentie van de gastheer behoren.