• export knowhow on local market level

    Interim management solutions for international business development, takeovers or restructuring. (500+ candidates) FAQ

Historie ExportConnect

ExportConnect is in 2017 opgericht als een leden-onder-leden netwerk voor international management exportondernemers en exportmanagers. Het is gebaseerd op onderling contact tussen gelijkgestemden over de praktijk van het internationaal ondernemen.

ExportConnect is destijds opgericht op voorspraak van een aantal exportdirecteuren en bedrijven, die behoefte hadden aan onderlinge informatie- en inspiratie sessies en een vraagbaak zochten over de exportpraktijk. Vooral bedoeld voor exportmanagment, met als doel beter geïnformeerd te zijn over actuele ontwikkelingen in exportmarkten, nieuwe business contacten en customer leads.

Uitbreiding ExportConnect met een exportplatform.
Elk exportbedrijf heeft een exportplan en zoekt naar marktinformatie per land/klant sector. Heel veel exportinformatie is beschikbaar via congressen, seminars, webinars, overheid en andere instellingen.
Er is echter zoveel meer exportkennis bij bedrijven en bij het exportmanagement zelf, waar meer gebruik van kan worden gemaakt.

ExportConnect is een persoonlijk netwerk aangevuld met een exportplatform bedoeld om de onderlinge knowhow naar boven halen door middel van het verbinden van export- en internationaal management expertise met exportbedrijven. Dat doen we met digitale tools (zoals digitaal netwerken en het direct matchen van aanvragen en ervaring, maar ook met het organiseren van de (klassieke) netwerk momenten (zaols bedrijfsbezoeken en events) om persoonlijk met elkaar contact te kunnen leggen.

Het draait bij exporteren vooral om de uitvoering (Wat kan iemand doen?)
ExportConnect faciliteert het zoeken naar de verbinding tussen ervaring, expertise en exportbedrijven en vice versa. Wederzijds kan men elkaar direct vinden en elkaar direct contacten op basis van anonieme profielen en aanvragen. Centraal staat: Wat iemand kan en niet Wie iemand is. Daarbij staat dus de toegevoegde waarde van de persoon of bedrijf voor export- of internationaal management centraal.