• export knowhow on local market level

    Interim management solutions for international business development, takeovers or restructuring. (500+ candidates) FAQ

Workshop: E-Commerce exportpotentieel B2B

Als je wilt slagen in een internationale e-commerceaanpak, moet je beginnen met een heldere evaluatie van het potentieel van het bedrijf en haar eCommerce-activiteiten. Indeze workshop krijgen deelnemers de kans een compacte zelf analyse te maken vanuit verschillend perspectief:

Management perspectief: de eCommerce export-strategie in de context van de algemene bedrijfsdoelstellingen.
Medewerkers perspectief: Begrijpen de exportmedewerkers de eCommerce export strategie? Zijn ze betrokken?
Klant perspectief: online bronnen om concurrentietrends te volgen en potentiële nieuwe klanten te identificeren? Komt de e-businessstrategie tegemoet aan de internationale veiligheids- en privacyproblemen van de klanten? Is het webplatform klantvriendelijk?
Concurrentie perspectief: de e-commerce-initiatieven van concurrenten en invloed op het concurrentievermogen?
Financieel perspectief: Heeft u kosten-batenanalyses gedaan voor de eCommerce export strategie?

Spreker: Jerry van Leeuwen, Sycommerce en docent aan de UvA

Waar:  Business Centre Anrhem
Wanneer:  12 april 2022 vanaf 13.30 - 17.00 h

Voor wie: Voor (senior)management bedrijfsleden ExportConnect 


Datum: woensdag 20 oktober 2021
Tijd aanvang:

Locatie:
,
,