• export knowhow on local market level

    Interim management solutions for international business development, takeovers or restructuring. (500+ candidates) FAQ

Handleiding bedrijven

Hoe vraag ik exportinformatie aan bij andere exportbedrijven?

Stap 1: Account aanvragen met je bedrijfscontact- en persoonsgegevens. (leading member).
Stap 2: Account activatie mogelijk met een link in de goedkeuringsmail van ExportConnect (check ook spam).

Ben je al op je persoonlijke dashbord van ExportConnect? Dan heb je het bovenstaande al eens eerder gedaan.

---


Wat is een exportaanvraag bij ExportConnect?
Eigenlijk is het een vraag of verzoek aan je directe collega's over een bepaald onderwerp uit de praktijk. We hebben daarvoor drie categoriën geprogrammeerd: business leads (wie kent wie en waarvoor?); projectmanagement (expertise uit de praktijk van internationaal zaken doen); behoefte aan exportpersoneel (matching exportkandidaten voor vacatures). 


Waarom is een aanvraag anoniem?
Het is de bedoeling dat specifieke aanvagen worden gesteld om informatie in te winnen. Een dergelijke aanvraag kan vertrouwelijk of strategische informatie bevatten, die niet voor iedereen (bijv. con-collega's) bestemd is. Bij een direct (peer to peer) vervolgcontact, kan men elkaar nader informeren over het betreffende onderwerp.


Mijn specifieke exportvraag kan ik niet stellen?
De meeste aanvragen zijn met scroll menu's te sturen. Voor deelnemende bedrijven kunnen we veelal een persoonlijke aanpassing doorvoeren om de exportaanvraag toch in te brengen.  
Tip: De besloten netwerk omgeving "digitaal netwerken" biedt de mogelijkheid om je bijzondere vraag of propositie direct aan je collega's te stellen. Via de opmaak van je persoonlijk profielgegevens (zie dashbord) kun je dit zelf sturen.


Meerdere exportaanvragen en gebruikers per bedrijfslid mogelijk?
Ja, dat kan. Er kunnen maximaal drie exportverzoeken worden geplaatst door management of medewerkers van hetzelfde bedrijf en via hetzelfde account. Bijvoorbeeld door de exportmanager, commercieel manager maar ook door de HR partner/manager (voor het verwerken van een exportvacture).


Kan ik alleen maar exportaanvragen inbrengen bij ExportConnect?
Nee, er is veel meer mogelijk. Het gaat om het leggen van de verbinding tussen exporteurs, management en exportbedrijven. Je kunt  elkaar inspireren, met elkaar informatie en contacten delen. Onderling elkaars klant worden of samenwerken op buitenlandse markten. De nieuwe tools op het platform zijn gericht om elkaar te leren kennen. Vooral via de onderlinge netwerkbijeenkomsten, zoals bedrijfsbezoeken, events en werkgroepen, maar ook via digitaal contact via exportaanvragen, peer to peer interesse via "digitaal netwerken". Of via het direct zoeken naar de juiste contactpersoon of (nieuwe) export collega. Succesvoller exporteren als je elkaar kent, is daarbij ons uitgangspunt.

 
ExportConnect is voor alle  NL exportbedrijven?
Ja, ExportConnect heeft een besloten ledengroep van exportbedrijven, die openstaan voor uitwisseling van kennis, informatie  en contacten. De directe werkwijze en bijeenkomsten zijn echter altijd non-compititief gewaarborgd.