• export knowhow on local market level

    Interim management solutions for international business development, takeovers or restructuring. (500+ candidates) FAQ

Voorbereid voor veilige zakenreis

Dyami BV neemt met het platform reisvoorbereid.nl het voortouw om te adviseren over veilig reizen en ​ondernemen in het buitenland:

  • Hoe bescherm je IP en data en wordt je bewust van spionage en andere dreigingen.
  • Training van je mensen over security awareness en weerbaarheid.
  • Geeft veiligheids reisadviezen over de situatie op je bestemming.                                                                  www.reisvoorbereid.nl