Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.
world#2

ExportConnect is een onafhankelijk netwerk van én voor gelijkgestemde export executives, dga’s en international management. Het netwerk is opgericht op voorspraak van een aantal exportdirecteuren, die behoefte hebben aan onderlinge contact, informatie- en inspiratie sessies. Doelstelling is om elkaar te ondersteunen bij verdere internationalisering.

Het ExportConnect netwerk wordt gestalte gegeven door management forumgroepen (maximaal 25 deelnemers) met vergelijkbare business modellen of overeenkomsten in internationale strategie met betrekking tot distributieaanpak, marktbewerking, partner- en klantstructuur, het signaleren van overnames en partnerships. Het doel is om praktijkinformatie uit te wisselen tussen exportondernemers om elkaar te verrijken in praktische kennis, contacten en opportunities in internationaal zakendoen.

De management forumgroepen zijn non-competitief en dus zal deelname van directe concurrenten in één forumgroep worden uitgesloten.  Lees meer.

home

JAAR AGENDA

agenda

   ExportConnect • Deelnemers

Meeting data 2017:
21 maart – Voorjaarssessie met thema spreker
14 en 27 juni – Bedrijfsbezoeken+businesscase
19 sept.  – Najaarssessie met thema spreker
12 en 14 dec. – Bedrijfsbezoeken+businesscase
Jaaragenda 2018 volgt binnenkort

“ExportConnect is een nieuw initiatief om zakelijke en persoonlijke contacten te leggen met gelijkgestemden, die dezelfde uitgangspunten kennen over hun internationale strategie en business processen” Kennis -en contacten uitwisseling staan op de agenda en business cases worden onderling besproken!
Directe aanmelding voor ExportConnect.